softpicks.pl

Blog tematyczny o technologii, Internecie i IT.

Internet

Tworzenie aplikacji mobilnych krok po kroku

Tworzenie aplikacji mobilnych krok po kroku

Chyba nie ma takiej osoby, która wyobrażałaby sobie dzisiejszy świat bez aplikacji mobilnych. Jeszcze nie tak dawno cały ruch w internecie odbywał się przez użytkowników komputerów czy laptopów. Obecnie już ponad 60% tegoż ruchu generowane jest przez użytkowników urządzeń mobilnych. A jak dochodzi do tworzenia aplikacji mobilnej? Oczywiście samo napisanie aplikacji to nie wszystko. Sprawdźmy, jak przebiega proces jej tworzenia krok po kroku.

Tworzenie aplikacji – pomysł i analiza

Sam pomysł na aplikację mobilną oraz późniejsza jego realizacja to bez wątpienia działania wykraczające poza możliwości jednej osoby. Tworzenie aplikacji mobilnej jest zdecydowanie procesem złożonym, wymagającym zaangażowania przynajmniej kilku osób, które posiadają różnego rodzaju umiejętności.

Kiedy już mamy pomysł na takową aplikację i dodatkowo zdecydujemy się na współpracę z firmą, która pomoże nam w realizacji celu, warto na początek zrobić analizę wymagań. Przede wszystkim należy ustalić czy będziemy chcieli budować na platformę iOS, Android, a może zdecydujemy się na obie. Kolejnym etapem będzie ustalenie pisania. Do wyboru mamy pisanie natywne oraz cross-platformowe. Kolejnym krokiem będzie ustalenie oprogramowania, na jakie się zdecydujemy Na koniec należy wybrać, czy będziemy wspierać aplikację w trybie landscape, a także czy chcemy implementować wersję na tablety.

Tworzenie aplikacji mobilnych – projektowanie

Jak już zostało to wyżej wspomniane, najważniejsze jest przeprowadzenie szczegółowej analizy. Po wstępnym rozpatrzeniu wszelkich wymagań, a także przygotowaniu makiet, należy opracować dokumentację, w której ustalimy koszty projektowe.

Korzystając z firmy tworzącej aplikację, dobrze jest zlecić jej analizę ryzyka, aby odpowiedni specjaliści mogli je zminimalizować. W dalszym postępowaniu należy stworzyć szablon projektu, a także przygotować wymagania biznesowe. Jest to ważne, kiedy dochodzi do kontaktu z programistą. Celem tego jest przełożenie języka biznesowego na język techniczny, który ułatwi komunikację.

Tworzenie aplikacji mobilnej – hosting i programowanie

Oczywiście wybór hostingu dla aplikacji mobilnej jest niezmiernie ważny. Obecnie coraz częściej rezygnuje się z rozwiązań serwerowych na rzecz rozwiązań chmurowych. Oczywiście są takie instytucje, które dysponują własną infrastrukturą hostingową. Są to między innymi banki i dzieje się tak ze względów bezpieczeństwa.

Zanim dojdzie do programowania, firma zajmująca się tym procesem powinna przedstawić konkretną ofertę, a także poszczególne składniki realizacji. Ponadto powinna określić koszty osobowe, serwerowe i zadbać o zarządzanie pracą programistów.

Tworzenie aplikacji mobilnych – model rozwiązania

Do dyspozycji mamy jedno z trzech rozwiązań. Pierwszym jest aplikacja MVP, która pozwala na prowadzenie biznesu i działa w minimalnej wersji. Z kolei aplikacja 1.0 jest wersją aplikacji, która jest wyposażona we wszystkie potrzebne funkcje. POC to kolejna wersja aplikacji mobilnej – jest ona tak jakby wersją próbną, którą otrzymujemy od firmy tworzącej aplikację.

Udostępnij